Agar dana BOS transparan, Kemendikbud merancang platform teknologi

Kemendikbud tengah menyiapkan platform teknologi untuk perencanaan, penyaluran, dan pelaporan dana BOS.