Hakim diserang, Mahkamah Agung sesalkan perbuatan yang mencederai lembaga peradilan

Semua pihak wajib menjunjung tinggi etika profesi masing masing.