KPPOD: Omnibus law cipta kerja tidak boleh menghilangkan kewenangan Pemda

KPPOD mengungkapkan omnibus law cipta kerja tidak boleh menghilangkan kewenangan Pemda