Larangan mudik lebaran menghambat guyuran THR lebaran ke daerah

Larangan mudik lebaran berpotensi menghambat guyuran THR lebaran ke daerah untuk mendongkrak ekonomi.