Salat Idul Adha boleh di lapangan atau masjid, tapi dengan syarat

Menteri Agama membolehkan salat Idul Adha boleh dilakukan di lapangan/masjid/ruangan.