Ujian Nasional ditiadakan, ini cara tentukan kelulusan SD, SMP, SMA dan SMK

Ada beberapa cara untuk menentukan kelulusan SD, SMP, SMA dan SMK walau ujian nasional ditiadakan