Bukan OECD, tapi kestabilan politik dan kepastian berusaha jadi penarik dana asing

Bukan OECD, tapi kestabilan politik dan kepastian berusaha jadi penarik dana asing