Kemkeu usulkan dua klasifikasi plastik yang akan dikenakan tarif cukai

Dalam rancangan pengenaan tarif cukai plastik, ada dua klasifikasi plastik yang akan dikenakan tarif cukai.