Nilai tukar petani (NTP) di provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi

Nilai tukar petani (NTP) di provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi